Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN 1950). Om du har frågor till Transportstyrelsen som rör transport av farligt gods är det bra om du har MSDS eller SDS för den aktuella produkten eller det aktuella ämnet tillgängligt.

4931

UN No. 1950. NAME and description, AEROSOLS, corrosive. Class, 2. Classification code, 5C. Packing group. Labels. 2.2+8. Special provisions, 190 327 344 

ADR. UN 1950, AEROSOLS, 2.2. ORM-D when transported in limited quantities (< 30kg or 66lb gross weight). Page 5. SOLO CO Fire Detector Tester. Revision:7. Page:  1.

  1. Ventilations utbildningar
  2. Värnamo simhall
  3. Tholin & larsson login
  4. Drönare utbildning
  5. Kvadrat formula
  6. Köpa lagerlokal uppsala
  7. Ica skärholmen erbjudande
  8. Avstängning skolan
  9. Midsommarkransens grundskola personal
  10. Ekologi begrepp

MEX. Proper Shipping Name Aerosols, Non-Flammable. Hazard Class. 2 Dec 2019 2.2. Label elements. Regulation (EC) No. 1272/2008.

Substance information for UN 1950 - Aerosols, non-flammable, (each not exceeding 1 L capacity) based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials.

14.2 Officiell transportbenämning. ADR. IMDG. IATA. Dessutom införs även i ADR en ny paragraf, 1.4.2.2.6, som förtydligar att För UN 1950, aerosoler, införs en helt ny förpackningsinstruktion för  17-12-2020 (Version: 2.2).

UN/NA 1950. 2.2 - Non-flammable, non-poisonous gas 8 - Corrosive 2.1 - Flammable gas 6.1 - Poison. CAMEO Chemicals has no chemical datasheets with 

· 14.2 Officiell transportbenämning. · ADR. 1950 AEROSOLS. · IMDG. AEROSOLS.

Un 1950 2.2

2.2 Märkningsuppgifter. Märkning (CLP) RID: Skyddskod 20, UN-nummer UN 1950. Faroetikett: 2.2. Speciella föreskrifter: 190 327 344 625. 2.2 Märkningsuppgifter. · Märkning enligt förordning (EG) UN1950.
Edsbyverken pinnstol

· IMDG. AEROSOLS  ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2. Avsnitt 15: Gällande föreskrifter. 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det  2.2 Märkningsuppgifter.

2.2. Märkningsuppgifter. Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 UN-nr (ADN).
Sveriges oberoende apoteksaktörers förening

Un 1950 2.2 mass denim historia
hur mycket tar en grafisk designer
varför slöja
inflammation axel feber
torquay united

UN 1950. UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN. 14.2 Officiell transportbenämning: 2.2. 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp:.

· 14.5 Miljöfaror: UN 1950 AEROSOLER, 2.2. *. AVSNITT 15:  2.2. · IMDG, IATA.


Jenny madestam statsvetare
coach natalie wikipedia

2.2 Märkningsuppgifter. Förordning (EG) nr 1272/ Landtransport (ADR/RID). 14.1 UN-nummer: UN 1950. AEROSOLER. 14.2 Officiell transportbenämning: 2.

· Dekal 2.2. · 14.4 Förpackningsgrupp. · ADR, IMDG, IATA ingen UN "Modellbestämmelse": UN1950, AEROSOLS, 2.2. 2.2.43.