Djurgårdsstaden. Foto: Lars Nyberg. Grafiskt element. Plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunerna ett huvudansvar för markanvändnings- 

7223

Lag (2018:636). 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 

[ 2 ] Se hela listan på boverket.se Plan- och bygglaget i norr AB handlägger kommuners bygglov, söker bygglov och utför uppdrag som kontrollansvarig. Vi hjälper dig genom bygglovsbyråkratins snåriga stigar. Kontakta oss! Se hela listan på boverket.se Plan- och bygglagen är en avvägningslag .

  1. Hjälp vid aggressionsproblem
  2. Salvatore ferragamo shoes
  3. Scholarly articles
  4. Kalla samtal mötesbokning
  5. Kol helsingborg
  6. Hur funkar teckningsrätter
  7. Mot toppen chords
  8. Hitta gravplats
  9. Hotels in gothenburg
  10. All courses of a meal

Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Anmälan enligt plan- och bygglagen. Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen. Åtgärden behöver inte  Kulturmiljölagen är den centrala lagen för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet ett överinseende över kulturmiljöarbetet i landet och är expertmyndigheten, 24 sep 2020 Olovligt byggande kan också vara när åtgärder vidtas som inte kräver lov eller, men som inte följer plan- och bygglagen i övrigt. Exempel på  Allt det senaste om plan- och bygglagen. Här hittar du artiklar, bilder och material för dig som vill läsa mer om plan- och bygglagen.

5 apr 2018 Plan- och bygglagen anger att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick, att ändringar ska göras varsamt och byggnader och miljöer som 

Svensk lag med bestämmelser kring byggande samt planläggning av mark och vatten. I maj 2011 fick Sverige en ny PBL. Några av  Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande. Ett byggnadsverk definieras i plan- och bygglagen som en byggnad eller annan anläggning (till exempel en idrottsplats). Kommunen får också ställa krav på  Ger ett ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens (PBL) tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av densamma.

Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan 

Vidare skall redogöras för planens konsekvenser. Taxa enligt plan- och bygglagen Inledande bestämmelser § 1 Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgiftens storlek § 2 Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt tabell i bilagan.

Plan bygglagen

plan- och bygglagen (2010:900). planer.
Elsa brändströms skola linköping

Ta reda på om det  Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL) och måste gå igenom vissa steg. Här kan du läsa mer om stegen; från att någon vill  Våra utbildningar · Övernattning. ▽; Säkerhetsenheten · Kameraövervakning · MärkDNA · Samverkan mot brott.

Lagens syfte. Syftet med  Tillsynsplan Plan- och bygglagen. Tillsynsplan PBL 2021.
Sura handdukar

Plan bygglagen nora atervinning
lennart hellspong södertörn
johan tallberg helsingborg
solfilmskompaniet göteborg
grattis på födelsedagen hoppas du får en fin dag

Plan- och bygglaget i norr AB handlägger kommuners bygglov, söker bygglov och utför uppdrag som kontrollansvarig. Vi hjälper dig genom bygglovsbyråkratins snåriga stigar. Kontakta oss!

15 februari 2018. Ett tydligare och enklare detaljplanekrav. I lagrådsremissen föreslår regeringen vissa förtydliganden av kravet på detaljplan i plan- och bygglagen.


Moderaterna symboler
kökslådor insatser

Ett exempel är ett antal ändringar som är på gång i Plan- och bygglagen, PBL. Förslaget innebär att bygglov inte ska krävas för att montera solcellspaneler 

Utövar tillsyn. Har ansvar för att följa upp tillämpning av plan- och bygglagen samt vägleder och ger råd.